ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

กองกำลังพล กรมการทหารช่าง
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าใช้ระบบ ให้ติดต่อ กกพ.กช.โทร.ทบ.53126
หรือคลิกเพื่อ [ ลงทะเบียนใหม่ ] พ.ท.ประวิช อิ่มเจริญ หน.กกพ.กช. Email:Prawich2000@yahoo.com
จำนวนผู้ใช้บริการ    คน